OpenGL (część 2) – konfiguracja środowiska i pierwszy program

Zaczynając pracę z OpenGL-em najpierw należy stworzyć kontekst aplikacji. Następnym krokiem jest stworzenie okna, w którym będziemy generować naszą oszałamiającą grafikę. Aby osiągnąć ten pierwszy cel należy najpierw zapoznać się z pomocnymi bibliotekami. Najczęściej są stosowane takie jak: GLUT, GLFW, SDL, SFML. My będziemy korzystać z GLFW. Biblioteka GLFW Jest to biblioteka napisana w języku…