OpenGL (część 3) – renderowanie trójkątów

Wszystkie obiekty generowane przez OpenGL znajdują się w przestrzeni 3D. Jednak ekran komputera jest płaski – reprezentuje przestrzeń 2D. Dlatego niemałą częścią OpenGL jest transformacja współrzędnych trójwymiarowych na dwuwymiarową matrycę komputera. Dokonuje się to poprzez potok graficzny (ang. graphics pipeline) OpenGL, który wykonuje dwa ważne zadania – najpierw przekształca współrzędne 3D na 2D, a następnie…