Stos i sterta w C++

We współczesnym programowaniu główny akcent jest położony na używanie danego języka oraz jego frameworków i bibliotek. Zawierają one gotowe klasy i metody wyręczając programistę, aby nie musiał całej aplikacji budować od podstaw. Nie mniej ważną rzeczą jest jednak umiejętność implementacji struktur danych, która pozwala zrozumieć ich dzialanie. Wśród nich ważne miejsce zajmują stos (ang. stack)…