OpenGL (część 3) – renderowanie trójkątów

Wszystkie obiekty generowane przez OpenGL znajdują się w przestrzeni 3D. Jednak ekran komputera jest płaski – reprezentuje przestrzeń 2D. Dlatego niemałą częścią OpenGL jest transformacja współrzędnych trójwymiarowych na dwuwymiarową matrycę komputera. Dokonuje się to poprzez potok graficzny (ang. graphics pipeline) OpenGL, który wykonuje dwa ważne zadania – najpierw przekształca współrzędne 3D na 2D, a następnie…

OpenGL (część 2) – konfiguracja środowiska i pierwszy program

Zaczynając pracę z OpenGL-em najpierw należy stworzyć kontekst aplikacji. Następnym krokiem jest stworzenie okna, w którym będziemy generować naszą oszałamiającą grafikę. Aby osiągnąć ten pierwszy cel należy najpierw zapoznać się z pomocnymi bibliotekami. Najczęściej są stosowane takie jak: GLUT, GLFW, SDL, SFML. My będziemy korzystać z GLFW. Biblioteka GLFW Jest to biblioteka napisana w języku…

OpenGL (część 1) – wstęp

Zaczynając serię o programowaniu w OpenGL należy najpierw uściślić co to jest. Otóż powszechnie się uważa, że OpenGL jest interfejsem do programowania apilacji (ang. API – Application Programming Interface). Jednak nie jest to API, lecz specyfikacja, która została opracowana w firmie Silicon Graphics a teraz jest utrzymywana przez Khronos Group. Specyfikacja ma to do siebie,…